เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา