ชื่อเรื่อง : ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง รับผลกระทบจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 และบ้านบางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ต.ศรีถ้อย จำนวน 6 ราย

ชื่อไฟล์ : 8C0enERWed93701.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้