ชื่อเรื่อง : นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 18 คน ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี (ATK) ก่อนปฏิบัติงานหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในองค์กร และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ผลการตรวจมีผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ)

ชื่อไฟล์ : Gm8YDAUWed50151.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้