ชื่อเรื่อง : ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ อาคารเรียนในโรงเรียนตามฝันแม่ใจ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์ : YogBwzXTue120428.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้