ชื่อเรื่อง : นำบุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและได้ติดป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน

ชื่อไฟล์ : KjjIXxIFri24637.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้