ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 35 ครัวเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อไฟล์ : deJ3qVJMon101157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้