ชื่อเรื่อง : เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ในตลาดสด ตลาดนัด อาหารริมบาทวิถี และร้านอาหารครั้งที่ 1/2565 และแนะนำวิธีการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดนัดคลองถมบ้านขัวตาด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย

ชื่อไฟล์ : elhGdIVMon104337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้