ชื่อเรื่อง : จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าข่า (เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของเด็กเล็กฯ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : hQYl6ARThu95015.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้