info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 408
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุเกฉิน , ผู้ด้อยโอกาศ ,ผู้ประสบสาธารณภัย
นำเสนอผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ร่วมกันจัดบอร์ดวันเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญชุม
จัดนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2564)
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และทำความสะอาดบริเวณวัดศรีบุญชุม
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการ ของนายอำเภอแม่ใจ และคณะ
กิจกรรมพัฒนาปรับสถานที่และสิ่งแวดล้อม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด แห่งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ