info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 80
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย ว่ามีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีถ้อยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 ราย โดยมีประวัติร่วมกิจกรรมที่วัดฝายหิน ...
เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย ว่ามีบุคลากรสำนักงานที่ว่าการอำเภอแม่ใจ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 ราย
ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid - 19 บริเวณห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องโรงอาหาร อาคารเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 บริเวณที่พักร้านค้าริมทางถนนพหลโยธิน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้แก่ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 และอาคารอเนกประสงค์บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุหมู่ที่ 5,6,8 ,11,12 ตำบลศรีถ้อย พร้อมมอบปุ๋ยอินทรีย์ตากว๊านพะเยาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะเยาเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง รับผลกระทบจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่บ้านผาแดง...
ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย