เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ภาพออกประชาคม เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ภาพการออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ภาพออกประชาคม เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ภาพการออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

folder หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดประชาคมในสถานการ Covid-19
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview111

folder หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ(66-70) ของ ทต.ศรีถ้อย
insert_drive_file แนวทางการจัดทำแผนฯ (66-70) ที่ มท 0810.3-ว7509 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file แนวทางการจัดทำแผนฯ(66-70) ที่ มท 0810.3-6086 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file แนวทางการจัดทำแผนฯ(66-70) ที่ มท 0810.3-7467 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18× เทศบาลตำบลศรีถ้อย