เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 9 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ 6,7,8,9,12,13 จำนวน 9 ราย
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 8 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและติดตามการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในระบบ TPMAP ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 93 ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ฉบับที่ 16 จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 27 ดำเนินการไถปรับเกรดดินไสลด์ทรุดตัวทับถมถนนที่เกิดจากพายุฝนตกหนักตลอดสายทางบ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 พื้นที่ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 92 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สวนลิ้นจี่ ปางปูเลาะ อ.แม่ใจ จ.พะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มีรายได้น้อยเพื่อให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ และขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชาสัมพันธ์ กองคลัง ฉบับที่ 1 ลงพื้นที่ออกบริการรับชำระการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่ใจ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 26 ลงพื้นที่ควบคุมดูแลการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คำขวัญตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 91 ได้นำเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรี บริเวณอาคาร ห้องเรียน ห้องน้ำ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ฉบับที่ 15 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (วันวิสาขบูชา) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และ ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลศรีถ้อยและพื้นที่ใกล้เคียง (ภาพรวมทริป ปางปูเลาะ-ผาแดง-ป่าเมี่ยง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีถ้อยและพื้นที่ใกล้เคียง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 20 (ทั้งหมด 248 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย