เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow ประชาสัมพันธ์การจัดชื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 และบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 ขุดลอกหน้าฝายใหม่ จุดที่ 2 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 3 ฝายห้วยอินตา ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านต้นแก หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านต้นเก หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงดิน บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายชลประทานแม่ลาว-สันขวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่การเกษตร แบบรางรถไฟ บ้านผาแดง ม.10 ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ขอส่งราคากลางเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่การเกษตร แบบรางรถไฟบ้านผาแดงหมู่ 10 ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขัวตาด หมู่ที่ 7 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ขออนุมัติขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยต้นหมื้น หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน แม่ลาว (ซอย21) - หนองเล็งทราย หมู่ที่ 9 สันติสุข ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยต้นหมื้น หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0010 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายทางท่าต้นหาด - ปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 112 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย