เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
volume_down ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่ 67/2564 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่ 254/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย 241/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
description คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย