เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow การโอนงบประมาณ
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 40-41 สำนักปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 38 สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 37 สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 กองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 36 กองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 35 กองช่างเทศบาลฯ
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 34 สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 33 กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 32 สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 31 สำนักปลัดเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 30 สำนักปลัดเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 29 กองช่างเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 28 กองคลังเทศบาลฯ
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 27 กองสาธารณสุขฯ
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 26 สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 25 กองช่างเทศบาลฯ
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 22 กองช่างเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 23-24 สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 21 สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 20 สำนักปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย