ชื่อเรื่อง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย
ชื่อไฟล์ : cmmzoPeThu24601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา ๐๙.๓๐ ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วย นางวารุณี ภาชนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย ( ห้องประชุม๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณา เลือกประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ซึ่งที่ประชุมมติเลือก นายบุญเที่ยง วงค์พิใจ สมาชิกเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย