ชื่อเรื่อง : ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13

ชื่อไฟล์ : zGMXG5ATue43328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้