info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 387
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และใส่สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ศรีถ้อย กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีถ้อย และประชาชน บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และใส่สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี